HISTORIA ZESPOŁU

Regionalny Zespół Jakubkowianie działający przy Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej powstał z inicjatywy i entuzjazmu niewielkiej grupy osób - miłośników kultywowania rodzimego folkloru, kolędowania, zwyczajów, autentycznych pieśni i tańców regionu lachowskiego. Jakubkowianie postanowili ocalić tradycje, zwyczaje i obrzędy, melodie, tańce i przyśpiewki z miejscowości nad Dunajcem, ale już za górą Just. Rozmiar: 93635 bajtów Gmina Łososina Dolna usytuowana na północ od centrum Lachów Sądeckich graniczy od wschodu z Lachami Limanowskimi, a od północy z regionem Krakowiaków Wschodnich. Początek działalności zespołu w obecnej formie datuje się na rok 1996. Nazwa zespołu "Jakubkowianie" wywodzi się od nazwy Parafii Jakubkowice istniejącej już w XIV wieku, a tworzącej obecnie centrum miejscowości Łososina Dolna. Istotny wpływ na pierwsze osiągnięcia młodego zespołu miało bardzo duże zaangażowanie i autentyczność członków zespołu wsparte fachową wiedzą i radą nieżyjącego już Rudolfa Józefowskiego. Współpraca ta poparta pracą instruktorów zaowocowała zdobywaniem najwyższych laurów na przeglądach i festiwalach.